המעבדה לקרקע ,מים וצמח הוקמה בשנת 1964 יחד עם הקמת תחנת הניסיונות בערבה הדרומית ומובילה באזור בתחום בדיקות הקרקע ,המים והצמח.

המעבדה משרתת את חקלאי הערבה, גננים מאילת, חקלאים מהערבה התיכונה ורמת נגב ואת חוקרי מו"פ ערבה דרומית. המעבדה נותנת גיבוי למדריכי שירות השדה בתחום קרקע-מים-צמח ובשעת הצורך נעזרת בליווי מקצועי של שרות שדה שה"מ – משרד החקלאות.

מדי שנה נבדקות למעלה מ-2,500- דגימות בהם מבוצעות כ-11,000- בדיקות. החומרים הנבדקים: קרקע, מים, שפכים וקולחין, דשנים, זבלים, קומפוסטים ובוצות, מצעי גידול, תמיסות הזנה, חומר צמחי. במהלך שנים רבות של שיתוף פעולה בין המעבדה ושרות שדה שה"מ, בוצעו ונותחו עשרות אלפי בדיקות על פני כמה עשורים. (טופס הגשת דוגמאות בתחתית העמוד).

למידת אופי ותכונות מרכיבי הקרקע, המים והצמח, יכולה לעזור בהגדלת יבולים לאורך זמן וכך להגדיל את הרווח לחקלאי.

לשם כך רצוי לבצע את הפעולות הבאות:

  • בדיקות שגרתיות של ניטור מי השקיה (שפירים וקולחין), מיצוי תמיסת קרקע ובדיקות עלים במהלך עונת הגידול.
  • בדיקות בצמח על מנת ליעל את  מימשק הדישון והשקייה להשגת איכות מוצר משופרת.
  • בדיקות לסקר קרקע.
  • ההבנה בפוריות ומליחות הקרקע תשפר את ניהול ההשקיה והדישון לביצועים טובים יותר.

בדיקות מעבדה שוטפות וקבלת נתונים מדויקים הינם בעלי חשיבות רבה בקבלת החלטות המגדלים בתחומי מים, דשנים וזבלים. חשיבותם רבה בחקלאות מתקדמת.

שרותי המעבדה, מאפשרים לשרות השדה, לקיים במסגרת סקר הקולחין הארצי, מעקב אחר חלקות בערבה דרומית המושקות בקולחין. במסגרת זו נערך מעקב מסודר המאפשר לזהות מבעוד מועד תהליכים העלולים לגרום נזקים לקרקע ולגידולים.

בדיקות המבוצעות במעבדה: בדיקות הזנה – N,P,K ומיקרואלמנטים בקרקע בצמח ובמים. הרכב קטיונים ואניונים. הרכב קומפוסט וזבלים, אחוז חומר אורגני ויחס C/N. בדיקת ריכוז יסודות כולל מתכות כבדות, בקרקע, בוצה, קומפוסט, צמח, מים ומי קולחין באמצעות מכשיר לבליעה אטומית וטכניקות אנליטיות נוספות. השוואה לתקני בוצה ומי קולחין של המשרד לאיכות הסביבה. סקר קרקע – אחוז רוויה, pH, הרכב מכני (מרקם), אחוז גיר. בורון, בדיקות מליחות: מוליכות חשמלית,EC  נתרן וסידן+מגנזיום, (SAR) כלורידים. כל הבדיקות נעשות באמצעות ציוד משוכלל ואמין.

טופס הגשת דגימות: