דרושים/ות חוקרים/ות

מו"פ ערבה דרומית מחפש חוקרים חדשים. מצורף קול קורא