סינדקו

משלחת של משתלמים מאמריקה הדרומית שנמצאים בקורס של "סינדקו "של מספר חדשים בתחום חקלאות בתנאי מדבר, בעת סיור מיקצועי במו"פ ערבה דרומית .