13-11-2014

ד"ר חמוטל בורוכוב מונתה כנציגה ראשונה מטעם ישראל בפעולה FA1403, POSITIVe,  בתחום המזון והחקלאות של COST,

המתמקדת בשונות בין בני אדם בתגובות לצריכת חומרים עם פעילות ביולוגית במזון מן הצומח, והגורמים המשפיעים.

(קרא עוד על POSITIVE COST Action Summary)