חוקר ראשי בגמלאות בתחומי מטעים והגנת הצומח.

יליד כפר מונאש, מתגורר ברחובות. תואר בוגר בהורטיקולטורה ותואר מוסמך בהגנת הצומח מטעם הפקולטה לחקלאות האוניברסיטה העברית בירושלים. לימודי תעודה באלכ"א:  עתודת מנהלים בשירות הציבורי. מדריך הדרים בשה"מ בתפקידים: רפרנט בכיר לגיזום הדרים, ממ"ר הדברת מחלות ועשבים בהדרים, ממ"ר בכיר הדברה משולבת בהדרים. מנהל מקצועי/מדעי חוות מטעים צריפין. מ 2007 במו"פ ערבה דרומית. תחומי עיסוק עיקריים: האבקה, הפריה, חנטה, דילול, יבול וגודל פרי במג'הול; גדיד מכני במג'הול; הגנת הצומח בתמר (עש התמר הקטן, עש התמר הגדול, כוויה שחורה); ממשק גידול רימונים בכירים בערבה; השבחה וברור רימונים בכירים ואדומים בעלי רגישות נמוכה לעקת אור וחום; הגנת הצומח ברימונים (מצאי פגעים בערבה וממשק הדברה משולבת); מרולה ריבוי וברור זנים לערבה.

צרו איתי קשר:

שאלה לגבי מחקרים שאני מעורב בהם?:

כל המחקרים שלי:

אבי סדובסקי