חוקרת ראשית בתחום אנטומולוגיה

השכלה:
1995-1999 BSC         ביולוגיה, אוניברסיטת יורק, טורונטו קנדה.
1996-1997                 מכון ערבה ללימודי הסביבה, קיבוץ קטורה, שנת לימוד
                                  בחו"ל (תואר ראשון).
2002-2003                תעודה ב GIS וגישה מרחוק, אוניברסיטת יורק,
                                 טורונטו, קנדה.
2005-2007 MSC       המחלקה לאנטומולוגיה, חוג להגנת הצומח, האוניברסיטה
                                העברית בירושלים, הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש
                                רוברט ה. סמית ברחובות.
                                בהנחיית ד"ר דוד נסטל ופרופ' צבי מנדל.
2010-2014 PHD      המחלקה לאנטומולוגיה, חוג להגנת הצומח,
                               האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה לחקלאות, מזון
                               וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית ברחובות.
                               בהנחיית ד"ר יאיר בן-דב, פרופ' צבי מנדל וד"ר מוראד גאנם.

נושאי מחקר

פיתוח מימשק הדברה משולבת נגד אוכלוסיות קמחית המנוקדת (Phenacoccus solenopsis), בדגש על בתי צמיחה (פלפל, עגבניה, חציל).
רשימת פרסומים (נבחר)

ספודק, מ. ועברון, ע. (2011) יבוא פרי אננס והסיכון פיטוסנטרי, מידעון, השירותים להגנת הצומח, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, גיליון 84, מאי-אוג'.

מנדל, צ., פרוטסוב, א., בלומברג, ד., גרוס, ש., אראל, א., ספודק, מ. (2016) מיני הכנימות הקמחיות המזיקות לעצי פרי בישראל, עלון הנוטע. מאי (5) (תקציר באנגלית).

Spodek M., Ben-Dov Y., Protasov A., Carvalho C.J., & Mendel Z. (2013) First record of Dactylopius opuntiae (Cockerell) (Hemiptera: Coccoidea: Dactylopiidae) from Israel. Phytoparasitica. 42:377–379, doi:10.1007/s12600-0130373-2.

Spodek, M., Ben-Dov, Y. & Mendel, Z. (2013) The scale insects (Hemiptera: Coccoidea) of oak trees (Fagaceae: Quercus spp.) in Israel. Israel Journal of Entomology. 43: 71–100.

Spodek, M., Burckhardt, D., Protasov, A. & Mendel, Z. (2015) First record of two invasive eucalypt psyllids (Hemiptera: Psylloidea) in Israel. Phytoparasitica. 43(3): 401–406,

doi: 10.1007/s12600-015-0465-2.

Burckhardt, D. & Spodek, M. (2015) Platyobria biemani (Hemiptera: Psylloidea: Aphalaridae), a new introduction into Israel and a potential pest of eucalypts. Israel Journal of Entomology. 44–45: 99–100.

Spodek, M., Watson, G.W. & Mendel, Z. (2016) The pink hibiscus mealybug, Maconellicoccus hirsutus (Green) (Hemiptera: Coccomorpha: Pseudococcidae), a new threat to Israel's agriculture and horticulture. EPPO Bulletin, 46(2): 311–312,

doi: 10.1111/epp.12288.

Mendel, Z., Watson, G.W., Protasov, A. & Spodek, M. (2016) First record of the papaya mealybug, Paracoccus marginatus Williams & Granara de Willink (Hemiptera: Coccomorpha: Pseudococcidae), in the West Palearctic. EPPO Bulletin,

doi: 10.1111/epp.12321.

Spodek, M., Burckhardt, D. & Freidberg, A. (2017) The Psylloidea (Hemiptera) of Israel. Zootaxa. 4276 (3): 301–345, doi: 10.11646/zootaxa.4276.3.1.

Spodek, M., Ben-Dov, Y., Mondaca, L., Protasov, A, & Mendel, Z. The cott

Spodek, M., Watson, G.W. & Mendel, Z. (2016) The pink hibiscus mealybug, Maconellicoccus hirsutus (Green) (Hemiptera: Coccomorpha: Pseudococcidae), a new threat to Israel's agriculture and horticulture. EPPO Bulletin, 46(2): 311–312,

doi: 10.1111/epp.12288.

Mendel, Z., Watson, G.W., Protasov, A. & Spodek, M. (2016) First record of the papaya mealybug, Paracoccus marginatus Williams & Granara de Willink (Hemiptera: Coccomorpha: Pseudococcidae), inon mealybug, Phenacoccus solenopsisTinsley (Hemiptera: Pseudococcidae) in Israel: pest status, host plants and natural enemies (in preparation).

ועדות מקצועיות

החברה האנטומולוגית בישראל

The Entomological Society of America

Entomology Collections Network

צרו איתי קשר:

שאלה לגבי מחקרים שאני מעורבת בהם:

כל המחקרים שלי:

לא קיימים דוחות רלוונטים
ד"ר מלכי ספודק