עלינו

מו"פ ערבה דרומית ממוקם בסמוך לקיבוץ יטבתה שבערבה הדרומית ומרכז בתוכו פעילות מחקר חקלאית ענפה במגוון תחומים כגון: קרקע ומים, טיפול בפרי אחר קטיף, מטעים, פרחים וצמחי נוי, ירקות, הגנת הצומח, בעלי חיים ואגרוטכניקה.

המעבדה לקרקע, מים וצמח שבמו"פ, משרתת את חוקרי המו"פ וביחד עם מדריכי שרות שדה במשרד החקלאות, מספקת תמיכה מקצועית מקיפה לחקלאים ולגננים.

הנהלת המו"פ

למו"פ ערבה דרומית, הנהלה ציבורית, המורכבת מנציגי קק"ל, משרד החקלאות, מוא"ז חבל אילות, תאגיד ערדום, נציגי המגדלים באזור, מנהל המו"פ וחוקרים.

יו"ר ההנהלה – מר דניאל גיגי, מנהל מרחב דרום, קק"ל.

ההנהלה הציבורית מתכנסת פעמיים בשנה ועוסקת בדיון ובאישור נושאים מרכזיים כגון: תכניות מחקר, תקציבי מחקר, אסטרטגיה למו"פ וכו'…

בנוסף למו"פ גם הנהלה פעילה, מצומצמת, המתכנסת פעם בחודשיים ועוסקת בנושאי ניהול שוטפים, במו"פ.

אז והיום

1964 – הקמת תחנה ניסיונות "ערבה".

1985 – הוקם מו"פ ערבה דרומית, על בסיס תחנת הניסיונות "ערבה", כהרחבה והעמקה של פעילות תחנת הניסיונות.

מו"פ ערבה דרומית הוקם על ידי חבר הנאמנים של הסוכנות היהודית, במסגרת הקמת מו"פ נגב ערבה. המו"פ משתרע על כל שטח המועצה האזורית חבל אילות ומופעל על ידי "ניהול ואחזקות – ערדום".

כיום ממומנות עיקר פעילויות מו"פ ערבה דרומית ע"י הקרן קיימת לישראל וע"י מספר משרדי ממשלה שונים, המרוכזים על ידי משרד החקלאות. מימון נוסף מסופק על ידי יק"א ישראל, הסתדרות הציונית עולמית, החטיבה להתישבות, מועצת הצמחים והמועצה אזורית חבל אילות.

שיתוף פעולה

חוקרים במו"פ ערבה דרומית נהנים משיתוף פעולה עשיר עם עמיתים ממוסדות אקדמיים חקלאיים בישראל, הכוללים את: מנהל המחקר החקלאי, הפקולטה למזון, חקלאות וסביבה של האוניברסיטת העברית, אוניברסיטת בן גוריון ואוניברסיטת תל אביב. שיתוף פעולה פורה מתקיים גם עם שרות השדה של משרד החקלאות, עם אנשי מקצוע ואגרונומים בתחום, עם נציגי ציוד חקלאי שונים וספקי שירות.

מוסדות בינלאומיים בולטים המשתפים פעולה עם מו"פ ערבה דרומית כוללים, בין היתר את: אוניברסיטת קליפורניה, אוניברסיטת אריזונה, אונברסיטת יוטה, אוניברסיטת פלורידה, אוניברסיטת A&M בטקסס, משרד החקלאות-ARS, מרכז הלאומי של למחקר ולהדרכה של חקלאיים מירדן ומכון הטכנולוגי KTH – המכון המלכותי של שוודיה .