בדיקת גידול שום הגינה מן הזן שני כחומר ריבוי חופשׁי מוירוסים בשטחים פתוחים בﬠרבה הדרומית

רפי סלומון - המחלקה לוירולוגיה, מנהל המחקר החקלאי מרכז וולקני דרול ג'ילט - מו"פ ﬠרבה דרומית נתן מינקובסקי - תחנת ניסיונות ﬠרבה אלי מרגלית - שה"מ, אגף ירקות מבוא שום…

אין תגובות

מבחן זנים תירס אביב 2003

דרול ג'ילט - מו"פ ﬠרבה דרומית מבוא היקף גידול התירס באיזור הﬠרבה הדרומית הינו כ-1000 דונם בשנה. השיווק מתבצﬠ בﬠונות השוליים: בסתיו ﬠד תחילת חודש פברואר, ובאביב מתחילת חודש אפריל…

אין תגובות

מבחן זנים תירס סתיו 2003

דרול ג'ילט - מו"פ ﬠרבה דרומית נתן מינקובסקי - תחנת ניסיונות ﬠרבה, מוייפ ﬠרבה אפרים צוקרמן - אגף הירקות, שה"מ מבוא היקף גידול התירס באזור הﬠרבה הדרומית הינו כ- 1000…

אין תגובות