הערבה הדרומית הינה אזור מדברי, המתאפיין באקלים חריג, בו קרינה חזקה, לחות נמוכה והתאדות גבוהה מאד. מקורות המים באזור, הינם מליחים עד מלוחים. עקב כך,נדרשת התאמת אגרוטכניקת הגידול, בעיקר בממשק המים, על מנת לאפשר גידולים חקלאיים.

ההיקף השנתי של גידולי הירקות הוא על פני שטח של כ-6000 דונם המייצרים כ-40000 טון יבול, המשווק ליצוא ולשוק המקומי. תנאי האזור מקנים לגידולי ירקות יתרון יחסי בהבכרה. גידולי הירקות העיקריים הם אבטיח, בטטה, בצל, בצל ירוק , דלעות, מלוני סתיו, פלפל, תירס, תפו"א, ושום לריבוי.

במו"פ ובתחום הירקות בפרט, אנו מרכזים מאמץ תוך כדי שיתוף פעולה הדוק בין המגדלים, מדריכי שה"מ ומרכזי המחקר על מנת תת מענה לצרכים העכשוויים והעתידיים של ענף גידולי הירקות בערבה הדרומית.

המטרה העיקרית של המחקרים בתחום הירקות היא לקדם את ענף גידול ירקות בערבה הדרומית תוך שיפור הרווחיות. המטרה הזאת מושגת דרך:

• איתור זני ירקות חדשים המתאימים לאזור בגידולים הקיימים במטרה לשפר את רווחיות הגידול באמצעות העלאת היבולים ואחוזי היצוא ושיפור איכות

• איתור פתרונות לבעיות אגרו-טכניות.

• הרחבת סל המוצרים

לכל הדוחות: