החקלאות הישראלית, התבססה, במשך שנים רבות, על כח אדם זול והזניחה את הטיפול במציאת פתרונות למיכון חוסך כח אדם.
בשנים האחרונות, עם העליה הדרמטית בשכר העובדים בחקלאות והקושי במציאת כח אדם לעבודה הקשה, במיוחד באזורים בעלי אקלים חם, מתבצעת פעילות מואצת לקידום טכנולוגיה שתחליף את כח האדם הקיים.

המו"פ היה מעורב במשך שנים בפיתוח:

  • מערך מיון תמרים, בראיה ממוחשבת.
  • טכנולוגיות מתקדמות להפריית תמרים.
  • איסוף וריסוק גזם התמרים.
  • שיפורים והתאמה של מערכות ריסוס מתקדמות, בתמרים.
  • שותפות בפיתוח טכנולוגיה לזיהוי עץ תמר בודד במסגרת חקלאות מדייקת.
  • גולת הכותרת – פיתוח חדשני וייחודי של מערך ממוכן לגדיד מג'הול עסיסי באמצעות ניעור גזע.
  • כיום, שותף המו"פ במיזם ארצי של הכנסת רובוטיקה, בשיתוף עם חוקרים ממכון וולקני, כשהדגש, בשלב ראשון הוא על פעולת הדילול בתמרים.

לכל הדוחות:

שימוש במערכת בקרת השקיה מדייקת – IOD : חקירת יחסי קרקע-צמח-מים, מדידת שורשים ואופטימיזציה של אלגוריתם ההשקיה

ממשק השקיה הוא כלי להשגת יעילות מרבית בשימוש במים. על מנת להגדיל את יעילות ניצול המים (WUE-Water Use Efficiency) ויצרנות המים (WP-Water Productivity) יש להקטין את רכיבי הנקז והנגר של…

אין תגובות

בחינת עלויות, הספקים, כח אדם ואיכות פרי בגדיד מכני וגדיד ידני כאמצעי לשיפור וחסכון בימי עבודת אדם

בישראל כ 32,000 דונם מג'הול, זן התמרים העיקרי והחשוב ביותר בענף. הפדיון לדונם נע בין 12,000 ל 36,000 שקל לשנה. רוב התוצרת מיוצאת. בשנים הקרובות עקב הכפלת היבול וצמצום מספר…

אין תגובות