חומרי בריאות נוגדי חמצון בתוצרת החקלאית המקומית: כימות וניטור בזמן הקטיף ובתקופת האחסון והעשרה על ידי בקרת תנאי הגידול.

חמוטל בורוכוב-נאורי, אידה מילנז, סילבי לוי – מו"פ ערבה דרומית תקציר כדאיות גידולי השדה בערבה עומדת בספק בשל התחרות הגדולה על היצוא למערב. המשך הרווחיות מגידול פירות וירקות בערבה מחייב…

אין תגובות