השקייה בטפטוף טמון בתעלות חצץ

אלון בן-גל1, אורי שני2, נפתלי לזרוביץ2, לאה זיגמונד1, גלעד הורוביץ1 1מו"פ ערבה, תחנת נסיונות "ערבה" 2מדעי הקרקע והמים, הפקולטה לחקלאות האוניברסיטה העברית רקע הטמנת טפטוף מאפשר אספקת מים ודשנים לקרקע…

אין תגובות