מבחן זנים תירס אביב 2004

דרול ג'ילט – מו"פ ערבה דרומית נתן מינקובסקי – תחנת ניסיונות ערבה, מו"פ ערבה אפרים צוקרמן – אגף הירקות, שה"מ מבוא היקף גידול התירס באזור הערבה הדרומית הינו כ- 1000…

אין תגובות