מבחן זני בצלצל 2005-2004

דרול ג'ילט – מו"פ ערבה דרומית נתן מינקובסקי – תחנת נסיונות ערבה אלי מרגלית – שה"מ, אגף ירקות מבוא כמחצית מהיקף גידול הבצל בערבה הדרומית הוא משתילת בצלצל. הזן המוביל…

אין תגובות