השרשת חוטרי תמרים קטנים

משה גורן 1, עודד דגני 1, אפי טריפלר 2 יובל כהן 1 1המכון למטעים, מנהל המחקר החקלאי 2מו"פ ערבה דרומית מבוא: השרשת חוטרי תמרים עיליים (חוטרי אויר) נעשית על ידי…

אין תגובות