חקר התהליכים המעורבים בתופעת "דילוג שלב" בתמרים מזן מג'הול.

אפי טריפלר וחמוטל בורוכוב-נאורי מו"פ ערבה דרומית מבוא אזור הערבה הדרומית חשוף לתנאי אקלים קיצוניים. הערכים הרב-שנתיים של ההתאדות הפוטנציאלית בערבה הדרומית הינם כ- 3,300 מ"מ בשנה. בהתנהלות רגילה של…

אין תגובות