שימוש במלכודות פרומוני התקהלות לצמצום נזקי חיפושיות תסיסה (Carpophilus sp.) במטע תמרים אורגני בערבה.

פר' עדה רפאלי , מדעי המזון, יחידה לא יסום ג רעינים, מנהל המחקר החקלא י. דפנה כרמלי, נירית קטנר – קיבוץ סמר. מבוא: לכידה המונית (Mass trapping)  היא שיטה להורדת…

אין תגובות

הדברה ביולוגית של קרנפית התמר (Oryctes sp.) התוקפת תמרים ומדשאות בערבה.

אלי הררי, נור צ'חנובסקי ועדי קליש-שדה - - מרכז וולקני תקציר הצגת הבעייה. קרנפיות התמר  (Oryctes sp) פוגעות קשה בעצי תמר ומדשאות בערבה. כיום מודברים הדרנים ע"י דיאזינון שהשפעתו על…

אין תגובות