מבחן זנים בצל בכיר מאד

דרול ג'ילט – מו"פ ערבה דרומית נתן מינקובסקי – תחנת ניסיונות ערבה – מו"פ ערבה אלי מרגלית – שה"מ, אגף ירקות מבוא בערבה הדרומית מגדלים בצל המשווק לשוק המקומי מתחילת…

אין תגובות

מבחן זנים בצלצל

דרול ג'ילט – מו"פ ערבה דרומית נתן מינקובסקי – תחנת נסיונות ערבה אלי מרגלית – שה"מ, אגף ירקות מבוא כשבעים אחוז מהיקף גידול הבצל בערבה הדרומית הוא משתילת בצלצל. הזן…

אין תגובות