פיזור צרעה טפילית (Trichogramma cacoeciae) כאמצעי להדברה ביולוגית של עש התמר הקטן (Batrachedra amydraula) במטע תמרים אורגני

דפנה כרמלי, נירית קטנר ומרג'ורי סטרום-קיבוץ סמר, פרופ' דן גרלינג – המח' לאנטמולוגיה, אוניברסיטת תל-אביב, יעקב נקש – מו"פ בית שאן-חוות עדן, ברוך לוזון – רפרנט תמרים, סגן מנהל מחוז…

אין תגובות

אקרית הקורים (Oligonychus afrasiaticus) בדקל התמר – מעורבות מדדים פיזיולוגיים של הפרי בעיתוי העלייה והנסיגה של המזיק.

חמוטל בורוכוב, סילבי יודנשטיין, מו"פ ערבה דרומית אריק פלבסקי, אנטומולוגיה, מינהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני, נווה יער אילן שומר, מדעי המזון, מינהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני , בית דגן תקציר…

אין תגובות

שימוש במלכודות פרומוני התקהלות לצמצום נזקי חיפושיות תסיסה (Carpophilus sp.) במטﬠ תמרים אורגני בﬠרבה.

פר' עדה רפאלי, מדעי המזון, יחידה לאיסרם גרעינים, מנהל המחקר החקלאי. דפנה כרמלי, נירית קטנר, מרג'ורי סטרום - קיבוץ סמר. שיטות עבודה: פרומוני-התקהלות של חיפושיות תסיסה נקנו מחברת Great Lakes,…

אין תגובות

הדברת פגעי קרקע חדשים בבצל ותירס בערבה הדרומית

אברהם גמליאל, יפית כהן- המכון להנדסה חקלאית, מינהל המחקר החקלאי בית דגן יורם קפולניק- המכון למדעי הצמח, מינהל המחקר החקלאי, בית דגן משלי אורי- קיבוץ יטבתה, סבטלנה דוברינין- הגנת הצומח,…

אין תגובות