פיתוח טכנולוגיה ליישום יעיל של תכשירים באשכולות תמרים – דוח שנתי לשנת 2007

אברהם גמליאל, מרים אוסטרוויל, יצחק שגיא, יהודית ריבן , הנדסה חקלאית, מינהל המחקר החקלאי, אורנה אוקו, סבטלנה דוברינין, האגף להגנת הצומח, שה"ם רחל בן צבי – צמח ניסיונות, חואן גומס,…

אין תגובות