בדיקת אמצעים כימיים להדברת פוזריום בבצל

דרול ג'ילט ונתן מינקובסקי, מו"פ ערבה דרומית, אלי מרגלית, אגף ירקות, שה"מ, אברהם גמליאל, המכון להנדסה חקלאית, מכון וולקני הגדרת הבעיה בשנים האחרונות מתפתחת תופעה של פוזריום בערבה הדרומית בבצל…

אין תגובות

הדברה ידידותית לסביבה של מחלת ריקבון פרי התמר הנגרמת על ידי Aspargillus niger

אבי סדובסקי ותמיר טיקוצ'ינסקי, מו"פ ערבה דרומית, ברוך לוזון, שה"מ הצגת הבעיה מחלת ריקבון פרי התמר פוגעת בעיקר בזנים מג'הול ודקל נור, גורמת להחמצה וקלקול הפרי והופכת אותו לבלתי ראוי…

אין תגובות

יישום יעיל של קוטלי עשבים באמצעות טפטוף בספיקה נמוכה במערכות מנותקות

דרול ג'ילט- מו"פ ערבה דרומית ד"ר אברהם גמליאל – המכון להנדסה חקלאית, מנהל המחקר החקלאי ציון דר – אגף ירקות, שה"מ נתן מינק ובסקי – תחנת ניסיונות יטבתה הגדרת הבעיה…

אין תגובות