מבחן זנים תירס סתיו

דרול ג'ילט – מו"פ ערבה דרומית ד"ר אפרים צוקרמן – אגף הירקות, שה"מ נתן מינקובסקי – תחנת ניסיונות ערבה, מו"פ ערבה מבוא היקף גידול התירס באזור הערבה הדרומית הינו כ-…

אין תגובות

מבחן זנים תירס אביב

דרול ג'ילט – מו"פ ערבה דרומית ד"ר אפרים צוקרמן – אגף הירקות, שה"מ נתן מינקובסקי – תחנת ניסיונות ערבה, מו"פ ערבה מבוא היקף גידול התירס באזור הערבה הדרומית הינו כ-…

אין תגובות

מבחן זנים בטטה

דרול ג'ילט – מו"פ ערבה דרומית ד"ר נורית פירון – המכון למדעי הצמח, מכון וולקני ד"ר דני אשל – המחלקה לאחסון, מכון וולקני נתן מינקובסקי – תחנת נסיונות ערבה –…

אין תגובות