מבחן זנים תירס סתיו

דרול ג'ילט – מו"פ ערבה דרומית ד"ר אפרים צוקרמן – אגף הירקות, שה"מ נתן מינקובסקי – תחנת ניסיונות ערבה, מו"פ ערבה הגדרת הבעיה היקף גידול התירס באזור הערבה הדרומית הינו…

אין תגובות

ייעול השימוש במים והפחתת פוטנציאל זיהום מי התהום על ידי שימוש באומדן מאזני מים ומומסים בשדות מושקים

אפי טריפלר וזהבה יהודה- מו"פ ערבה דרומית רקע, תאור הבעיה ומטרות המחקר: החקלאות העולמית ניצבת כיום בפני שתי בעיות עיקריות: (1) ירידה בכמות המים המופנים לחקלאות ובאיכותם; ו-(2) עליה בזיהום…

אין תגובות

בחינת טכנולוגיות להשבחת איכות מי קולחים להשקיית גידולים חקלאיים

שלמה קרמר, גלעד הורביץ, אמנון גרינברג- מו"פ ערבה דרומית רקע האקלים השורר בערבה הדרומית הינו מדברי קיצוני. הטמפרטורות בקיץ גבוהות מאד, לחות יחסית נמוכה, קרינה חזקה מאד, העדר משקעים (ממוצע…

אין תגובות