אפיון מהלך ההבשלה של זני הרימון הבכירים 'עכו', 'שני', 'עמק' ו- 'T3' בערבה דרומית (חלקה חדשה)

רון פורת 1, לינה מיוני 1, אבי סדובסקי 2,תמיר טיקוצ'ינסקי 2 1המחלקה לאחסון תוצרת חקלאית, מינהל המחקר החקלאי, מכון וולקני, 2מו"פ ערבה דרומית מטרת המחקר בחינת האיכות ודרגת ההבשלה של…

אין תגובות