חקר מנגנוני ההפריה והשלבים הראשונים בחנטה בתמרים לשיפור טיפולי דילול בעת האבקה

בהאבקת תמרים, ובמיוחד בזן 'מג'הול' רוב הפרחים חונטים ומספר הפרות לאשכול יכול להגיע ללמעלה מאלף חמש מאות. גודל הפרי ואיכותו עלולים להיפגע כאשר מושארים על האשכול למעלה מארבע מאות פרות…

אין תגובות