הדברת עש התמר הקטן ע"י לכידה המונית של זכרים במלכודות פרומון המין הסינטטי 2011 – 2022 אבי סדובסקי – מו"פ ערבה דרומית (בדימוס)

עש התמר הקטן מזיק אנדמי של פרחים ופרות תמר צעירים. בנגיעות קשה עשויים הזחלים לגרום לאובדן רוב היבול. נגיעות מאוחרת עלולה לעודד התפתחות ריקבון. ההדברה בתכשירי הדברה כטיפול מונע או…

אין תגובות

ניטור עש התמר הקטן (Batrachedra amydraula) באמצעות מלכודת פרומון ואמצעים להדברתו מאת סבטלנה דוברינין, מדריכת הגנת הצומח, מחוז הנגב

עש התמר הקטן (בטרכדרה) הוא מזיק ייחודי לתמר, הניזון מפרחים ומפירות תמר שלא הגיעו לבשלות. תעופת הזכרים בערבה מתחילה לרוב בין אמצע  חודש פברואר לתחילת מרס, וכשלושה עד ארבעה שבועות…

אין תגובות