דישון אורגני ומינרלי ומשטר' שטיפת קרקﬠ כפקטורים המשפיﬠים ﬠל יבול וצימוח של ﬠצי תמר מזן מגיהול

אפי טריפלר, אוהד כץ -מו"פ ﬠרבה דרומית משה טל - קבוץ אילות מבוא קולחי אילת מהווים מקור השקיה ﬠיקרי במטﬠי התמרים בﬠרבה הדרומית. בﬠבר ﬠברו מים, בטרם הוזרמו אל השטחי…

אין תגובות

בעיות בפרתנוקרפיה של תמר

יובל כהן,  רעיה קוריצ'ינסקי, וצ'סלב גורביץ, מאור שוחט וסקאר מאקש - המכון למטעים, מנהל המחקר החקלאי, בית דגן טריפלר אפי – מו"פ ערבה דרומית גדעון זיו – קיבוץ יטבתה תקציר הצורך בהרחבת…

אין תגובות