סטטיסטיקה מודרנית יכולה להתחקות אחר מקורותיה למחקר חקלאי. פישר (שנחשב אבי הסטטיסטיקה היישומית) עשה את עבודתו במו"פ החקלאי ברותאמסטד, אנגליה. בימינו, יותר מתמיד, הכרחי שמחקר חקלאי ילך יד ביד עם ניתוח סטטיסטי.
ה.ג. וולס ניבא כי "חשיבה סטטיסטית תהיה יום אחד חיונית לאזרחות יעילה כמו יכולת הקריאה והכתיבה", כיום בעולם ה- Big Data, במו"פ ערבה דרומית אנו שואפים לספק את הכלים הסטטיסטיים ההכרחים למחקר המתבצע.
מו"פ ערבה דרומית, ביחד עם ערדום תקשוב, ייצרו פלטפורמה לאיסוף נתונים מרוב מטעי התמרים באיזור. זה כולל נתונים הנוגעים להשקיה, דישון, איכות וכמות התמרים שנגדדו וכן נתונים הנוגעים לכוח האדם ולשימוש בכלים חקלאים. נתונים אלו משולבים עם נתונים מטאורולוגיים שנאספו על ידי המו"פ לאורך שנים רבות מספקים בסיס לניתוח ושיפור תהליכי הגידול.

לכל הדוחות: