הדברת עש התמר הקטן ע"י לכידה המונית של זכרים במלכודות פרומון המין הסינטטי 2011 – 2022 אבי סדובסקי – מו"פ ערבה דרומית (בדימוס)

עש התמר הקטן מזיק אנדמי של פרחים ופרות תמר צעירים. בנגיעות קשה עשויים הזחלים לגרום לאובדן רוב היבול. נגיעות מאוחרת עלולה לעודד התפתחות ריקבון. ההדברה בתכשירי הדברה כטיפול מונע או…

אין תגובות