בערבה הדרומית, פעילות מרכזית היא – גידול פרות לתעשיית החלב. אליפז, סמר, יטבתה, גרופית, לוטן, יהל ונווה חריף. בנוסף – לול ביצים בנווה חריף ולול ביצי חופש בגרופית.
בנאות סמדר – דיר עיזים אורגני.

תנאי האקלים היבש, מהווים יתרון לגידול בעלי חיים. החיסרון – עומסי החום שמחייבים יצירת תנאי צינון ברפתות.

האתגר המרכזי הוא להוריד את עלות המזון ברפתות, המוערך כמרכיב של 60%-70%, מעלות הגידול במו"פ, בעבר עסקו בנושא הצינון ברפתות. היום בוחנים דרכים למציאת מזונות שניתן לגדל באזור ויסייעו בהורדת העלות הכבדה שמרכיב גדול בה הוא מרכיב ההובלה מרחוק.

לכל הדוחות:

בחינת אוורור מאולץ בהשוואה לרוח סנונית, כאמצעי להפגת חום בערבה הדרומית

רן סולומון, זאב צומברג* וישראל פלמנבאום שה“מ, המחלקה לבקר; *בדימוס תקציר: שיטת צינון פרות באמצעות שילוב של המטרה ואוורור מאולץ באבוס, נבחנה, פורסמה ומקובלת במרבית הרפתות בארץ ככלי יעיל להפגת…

אין תגובות

גידול סורגים מספוא בערבה הדרומית: מבחן זנים וביצויני פרות חלב שניזונו ינל ירק סורגום

רן סולומון וזאב צומברג, שה׳׳מ, המחלקה לבקר; טל קיפניס, מינהל המחקר החקלאי מבוא הﬠרבה הדרומית היא המקור העיקרי לקליטת מי הביוב המטוהרים (טיהור שניוני) של הﬠיר אילת. מים אלה משמשים…

אין תגובות