השטחים החקלאיים בערבה הדרומית מבודדים יחסית אחד מהשני, כמו גם מאזורים אחרים בארץ. למרות הבידוד קיימות מחלות ונגעי צמחים רבים ומגוונים בשטחים שלנו.
במשך שנים רבות, מו"פ ערבה דרומית, בסיוע חוקריו, מדריכי שירות שדה, משרד החקלאות, בהגנת הצומח וחוקרים במנהל המחקר החקלאי, עובדים בשיתוף פעולה, במטרה להתמודד עם הבעיות שנגרמות על ידי מזיקי צמחים ומחלות.
מכיוון שהערבה הדרומית גובלת במצרים ובירדן (וקרובה לערב הסעודית), אנו עדים מעת לעת לפלישה של מיני מזיקים חדשים שלא נראו בעבר, באזורינו.
מו"פ ערבה דרומית מקדיש מאמצים רבים להתמודד עם אתגרי הגנת הצומח, בערבה.
פרוייקטים מרכזיים המבוצעים באזור:
  • לכידה המונית של עש התמר הקטן, במטרה לנסות להימנע משימוש בחומרי הדברה.
  • בחינת תרומתם של ציפורים ועטלפים להקטנת נזקי חרקים.
  • ניסיונות להתמודד עם עמידות מזיקים בגד"ש, תריפס אקריות וכו', במגוון פעילויות הדברה ביולוגית, שימוש בחומרים ידידותיים, דוחי חרקים ואמצעים נוספים.

 

לכל הדוחות:

פיתוח מאגר מידע בתמרים כתשתית מחקרית לשיפור איכויות הפרי תוצאות ביניים

יובל כהן, אמוץ חצרוני - מנהל המחקר החקלאי מרג'ורי סטרום, אבי סדובסקי - מו"פ ערבה דרומית מבוא בשנים האחרונות חלה עליה רבה במודעות לאיכויות הפרי. בענף התמר, ובמיוחד בזן 'מג'הול'…

אין תגובות

אקרית הקורים (Oligonychus afrasiaticus) בדקל התמר – מעורבות מדדים פיזיולוגיים של הפרי בעיתוי העלייה והנסיגה של המזיק.

ד"ר חמוטל בורוכוב, סילבי יודנשטיין, יערה דנינו – מו"פ ערבה דרומית ד"ר אריק פלבסקי – מרכז מחקר נווה יער, מנהל המחקר החקלאי תקציר: אקרית הקורים (Oligonychus afrasiaticus) גורמת לנזקים כבדים…

אין תגובות