חווה חקלאית מו"פ ערבה.

+ מטרות: לפתח ולחקור ממשקי השקיה שיבטיחו קיימות חקלאית בערבה הדרומית, תוך שמירה על משאבים סביבתיים.
+ פיתוחים טכנולוגיים במדע ההשקיה.
+ לימוד וחקר תגובת צמחי תרבות לעקות סביבתיות.

 

לכל הדוחות:

בחינת התגובה של תמרים מזן מג'הול לריכוזים שונים של מלח ובורון

יחזקאל מועלם- מדעי הקרקע והמים, הפקולטה למדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה, רחובות. האוניברסיטה העברית בירושלים טריפלר אפי- מדעי הקרקע והמים, הפקולטה למדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה, רחובות. האוניברסיטה העברית בירושלים…

אין תגובות

בחינת התגובה של תמרים מזן מג'הול לריכוזים שונים של מלח ובורון

אורי שני - מדעי הקרקע והמים, הפקולטה למדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה, רחובות. האוניברסיטה העברית בירושלים טריפלר אפי - מדעי הקרקע והמים, הפקולטה למדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה, רחובות. האוניברסיטה…

אין תגובות

השפעת ריכוזים גבוהים של רדיום במי השקייה על תוצרת חקלאית

אפי טריפלר ואורי שני מו"פ ערבה דרומית, יוטבתה המחלקה לקרקע ומים, הפקולטה לחקלאות, רחובות נעמה גזית-יערי, גוסטבו חקין, ז'אן קוך, נורית קניון וזוהר יונגרייס שטח בטיחות קרינה, המרכז למחקר גרעיני…

אין תגובות