דוח סיכום שנה-מיזם חוס"ן -אספרגילוס בתמר

Research Report Details:

To send a message to the research author, click on his name below, and you will be sent to
a submission form on his personal page:

Names of researchers:

בהשתתפות:
מינהל המחקר החקלאי: רן שולחני, מנחם בורנשטיין, יהודה (יוקי) רוט, אינה גולדנברג, מעין גרינברג-ברן, חני צמח,
גינת רפאל, אדי בלאוסוב
מו"פ ערבה דרומית (יטבתה): אבי סדובסקי, יערה דנינו, תמיר טיקוצ'ינסקי
מו"פ ערבה מרכזית (יאיר): שמעון פיבוניה
מו"פ הבקעה (גלגל): אבי סטרומזה, זיו קלימן
מו"פ עמק המעיינות (חוות עדן): דניאל כץ
גרופית: קובי טובול

לדוח המלא הקישו —>  כאן

Facebook
Twitter