כנס אתגרי המחר, יום חקלאות, 19/12/19

ליום החקלאות הקישו  — > כאן


תמונות מהאירוע: