בחינת השפעה ארוכת טווח של איכות מי השקיה על תמרים מזן מג'הול

Research Report Details:

To send a message to the research author, click on his name below, and you will be sent to
a submission form on his personal page:

Names of researchers:

 

מטרת על:
פיתוח ידע חדש, ויישום הידע שנצבר ובחינת תקפותו לשימוש יעיל במקורות המים הקיימים
והצפויים להגיע לאזור בשנים הקרובות לגידול מסחרי של מג'הול.
מטרות מפורטות:
א. לבחון את השפעת 3 איכויות מים ורמות ההשקיה הנגזרות בהתאם לידע הקיים עבור כל איכות, על
מטע צעיר של תמר מזן מג'הול.
ב. לבחון פרמטרים קובעים. יבול ואיכות פרי, התארכות לולב כאינדיקציה להתאוששות עצי מג'הול
בוגרי עקה.

לדוח המלא הקישו —> כאן

Facebook
Twitter