בניית בסיס נתונים רחב ואופטימיזציה

פרטי דוח המחקר:

לשליחת הודעה פרטית לחוקר/ת, לחצו על השם למטה, ותשלחו ל "טופס יצירת קשר" בעמוד האישי שלו/ה:

שמות החוקרים:

בניית בסיס נתונים רחב ואופטימיזציה של הגידול במערכת גידול מנוטרת היטב.

דו"ח שנתי 2019 

שם התחום: ליזימטר ענק
שם התכנית: בניית בסיס נתונים רחב ואופטימיזציה של הגידול במערכת גידול מנוטרת היטב.
מספר מוקד פנימי: 82294
חוקר ראשי: אהוד צאלים
חוקרים שותפים: ד"ר אלון בן-גל, ד"ר אפי טריפלר, פרופ' אורי שני
סטטוס התכנית: נמשכת
מועד התחלה וסיום התכנית: 2020-2018
רקע, תיאור הבעיה ומטרות המחקר:
במהלך שני העשורים האחרונים, אנו עדים לעלייה מתמדת בשטח נטוע של מטעי תמרים, בעיקר של הזן מג'הול.
כיום, נטועים בערבה הדרומית כ-000,88 עצי תמר, ומהווים כ -%14 מכלל עצי התמר בישראל וכ-%20 מכלל
עצי התמר באזורי המדבר בישראל )הערבה, המגילות ועמק הירדן(. בעשור האחרון גדל מספר העצים בדרום
הערבה במאות אחוזים. באזור הערבה הדרומית 300,76 מדקלי התמר הם מהזן מג'הול, המהווים כ-%88 מדקלי
התמר באזור.

לדוח המלא הקישו —> כאן

Facebook
Twitter