תהליכי פיצוי בקליטת מים ויסודות הזנה

Research Report Details:

To send a message to the research author, click on his name below, and you will be sent to
a submission form on his personal page:

Names of researchers:

דו"ח מסכם תלת שנתי 2019-2017 : תהליכי פיצוי בקליטת מים ויסודות הזנה בגידול ירקות ועצי מטע בתנאי
עקת מים ומלח
שם התחום: פיצול שורשים
שם התכנית: חקירת יחסי קרקע-מים-שורש ותהליכי פיצוי בקליטת מים ויסודות הזנה בגידולי שדה ועצי מטע
בתנאי עקת מים ומלח
מספר מוקד פנימי: 82328
חוקר ראשי: אהוד צאלים
חוקרים שותפים: ד"ר אלון בן-גל
סטטוס התכנית: מסתיימת
מועד התחלה וסיום התכנית: 2019-2017

 

לדוח המלא הקישו —> כאן

Facebook
Twitter