מחקרים נמשכים

  • הבטחת איכות פרי מג'הול "עסיסי במיוחד" באחסון ממושך.
  • פיתוח הידע להכנת פרי מג'הול "עסיסי במיוחד" איכותי מפרי "בוחל חלקי".
  • אפיון מרכיבים בריאותיים בפרי התמר ופעילויותיהם האנטי-טרשתיות.
  • השפעת שינויים עונתיים והזן על איכות פירות רימון.
  • השפעת משטר ההשקיה (מליחות ותדירות) על איכות פירות רימון.
  • אפיון רכיבי בריאות ופעילויותיהם הביולוגיות במיצויים מפרי המרולה.

 

לכל הדוחות:

השפﬠת מוﬠד הגדיד, משטר השימור ומשך האחסון ﬠל איכות הפרי ביום הוצאתו.

פירות הוצאו מהשימור במוﬠדים שונים והיקף הנזק לפרי נקבﬠ. התוצאות מוצגות באיורים 1 ו-2, יש לזכור שבכל מוﬠד הוצאה מהפריזר, פרי מראשית הגדיד שהה באחסוו כ- 6 שבוﬠות יותר מפרי…

אין תגובות
סגירת תפריט
נגישות