טיפול בפרי לאחר קטיף

שיפור האיכות, העמידות בחיי מדף והערך התזונתי של התוצרת החקלאית המקומית ומוצריה.

מיכון וטכנולוגיה

החקלאות הישראלית, התבססה, במשך שנים רבות, על כח אדם זול והזניחה את הטיפול במציאת פתרונות למיכון חוסך כח אדם.

קרקע ומים

איזור הערבה הדרומית מתאפיין בהתאדות פוטנציאלית גבוהה, מיעוט משקעים ובמקורות מים מליחים.

הגנת הצומח ואנטומולוגיה

השטחים החקלאיים בערבה הדרומית מבודדים יחסית אחד מהשני, כמו גם מאזורים אחרים בארץ. למרות הבידוד קיימות מחלות ונגעי צמחים רבים ומגוונים בשטחים שלנו.

פרחים וצמחי נוי

– ענף הזרעים – מתוך מטרה לבסס ענף חדש, רווחי, בערבה תוך עיגון הזכויות של האזור , התחילה פעילות מו"פ בבניית ענף גידול הזרעים..

מטעים

תחום המטעים במו"פ ערבה דרומית תופס מקום יותר ויותר מרכזי בין נושאי המחקר של המו"פ, עובדה זו נגזרת מהמשמעות הכלכלית ההולכת וגדלה של ענף המטעים בערבה הדרומית.

ירקות

המטרה העיקרית של המחקרים בתחום הירקות היא לקדם את ענף גידול ירקות בערבה הדרומית תוך שיפור הרווחיות

אגרואקולוגיה

אגרואקולוגיה מוגדרת על ידי ארגון ה- OECD, כלימוד מערכות היחסים בין החקלאות, התוצרת החקלאית והסביבה.

בעלי חיים

בערבה הדרומית, פעילות מרכזית-גידול פרות לתעשיית החלב.לולי ביצים בנווה חריף ובגרופית ודיר עיזים אורגני בנאות סמדר

079A0620-min

חקלאות המים

סטטיסטיקה מודרנית יכולה להתחקות אחר מקורותיה למחקר חקלאי. בימינו, יותר מתמיד, הכרחי שמחקר חקלאי ילך יד ביד עם ניתוח סטטיסטי.

סטטיסטיקה

סטטיסטיקה מודרנית יכולה להתחקות אחר מקורותיה למחקר חקלאי. בימינו, יותר מתמיד, הכרחי שמחקר חקלאי ילך יד ביד עם ניתוח סטטיסטי.