מבחן זני בצל בכיר מאד 2005-2004

דרול ג'ילט – מו"פ ערבה דרומית נתן מינקובסקי – תחנת ניסיונות ערבה – מו"פ ערבה אלי מרגלית – שה"מ, אגף ירקות מבוא בערבה הדרומית מגדלים בצל המשווק לשוק המקומי מתחילת…

אין תגובות

בדיקת גידול שום הגינה מן הזן שני כחומר ריבוי חופשי מוירוסים בשטחים פתוחים בערבה הדרומית

דרול ג'ילט – מו"פ ערבה דרומית רפי סלומון – המחלקה לוירולוגיה, מנהל המחקר החקלאי מרכז וולקני נתן מינקובסקי – תחנת ניסיונות ערבה אלי מרגלית – שה"מ, אגף ירקות מבוא שום…

אין תגובות