השפעת ריכוזים גבוהים של רדיום במי השקייה על תוצרת חקלאית

אפי טריפלר ואורי שני מו"פ ערבה דרומית, יוטבתה המחלקה לקרקע ומים, הפקולטה לחקלאות, רחובות נעמה גזית-יערי, גוסטבו חקין, ז'אן קוך, נורית קניון וזוהר יונגרייס שטח בטיחות קרינה, המרכז למחקר גרעיני…

אין תגובות