השפעת כיסוי אשכולות מג'הול לאחר הדילול בפלציב על יבול וגודל הפרי אילות 2007

ליסה סולומון – תמרים אילות, ברוך לוזון – שה"מ, אבי סדובסקי – מו"פ ערבה דרומית הרוחות המנשבות באופן קבוע במטעי התמרים של קיבוץ אילות גורמות לשריטות ופגיעה בחנטים הצעירים כתוצאה…

אין תגובות

עציצים פורחים ליצוא

מוטי הררי, מיכל שוורצברג ותיקי כגן נבחנו המוצרים הבאים מתוך מטרה להרחיב את הידע ולבסס את פרוטוקול הגידול. להיביסקוס עב גביע קיים פרוטוקול גידול שלם ויש להשלימו למוצרים נוספים על…

אין תגובות

גידולים חדשים

מוטי הררי,מיכל שוורצברג– מו"פ ערבה מבוא גידולים חדשים לחלוטין הם בעלי חשיבות עליונה ביכולת חקלאי ישראל והערבה בפרט לשרוד בתחרות על שוקי העולם בעמדת הנחיתות האקלימית, הקרבה לשווקים ועלות היצור…

אין תגובות