השבחת פרחים

מוטי הררי ,מיכל שוורצברג ותקוה קגן – מו"פ ערבה דרומית טיפוח מיני פרחים נמשך במו"פ ערבה דרומית זו השנה העשירית כחלק מענף יצור הזרעים בערבה. ההיזון החוזר שקיבלנו מהשוק יאפשר…

אין תגובות