גידולים חדשים

מוטי הררי , תקוה קגן ועידו סתר,– מו"פ ערבה דרומית א. הצגת הבעיה גידולים חדשים לחלוטין הם בעלי חשיבות עליונה ביכולת חקלאי ישראל והערבה בפרט לשרוד בתחרות על שוקי העולם…

אין תגובות

מבחן זני בצלצל

דרול ג'ילט – מו"פ ערבה דרומית נתן מינקובסקי – תחנת נסיונות ערבה אלי מרגלית – שה"מ, אגף ירקות מבוא עיקר גידול בצל בערבה הדרומית הוא משתילת בצלצל. משך שנים הזן…

אין תגובות