מבחן זני בצלצל

דרול ג'ילט – מו"פ ערבה דרומית נתן מינקובסקי – תחנת נסיונות ערבה אלי מרגלית – שה"מ, אגף ירקות הגדרת הבעיה עיקר גידול בצל בערבה הדרומית הוא משתילת בצלצל. משך שנים…

אין תגובות

מבחן זנים בצל בכיר מאד

דרול ג'ילט – מו"פ ערבה דרומית נתן מינקובסקי – תחנת ניסיונות ערבה – מו"פ ערבה אלי מרגלית – שה"מ, אגף ירקות הגדרת הבעיה בערבה הדרומית מגדלים בצל המשווק לשוק המקומי…

אין תגובות