תגובת צמחים והתפלגות המים וחומרי ההזנה בקרקע במשטר השקיה בתדירות גבוהה

זהבה יהודה ואפי טריפלר- מו"פ ערבה דרומית רקע, תאור הבעיה ומטרות המחקר: השקיה בתדירות גבוהה, זעירה או בפולסים, עשויה לייעל את השימוש במים ובדשנים על-ידי יישומם בכמויות ובמועדים המותאמים לדרישות…

אין תגובות

בחינת ממשקי השקיה שונים בתמרים מזן מג'הול בהשוואה לנתונים המתקבלים מגידולם בליזימטרים

אפי טריפלר וזהבה יהודה- מו"פ ערבה דרומית רקע, תאור הבעיה ומטרות המחקר: בשל מיעוט משקעים ודיות גבוהה בערבה הדרומית קיומם של גידולים חקלאיים בכלל ותמרים בפרט מותנה בהשקיה. ייעול ההשקיה…

אין תגובות

השפעה ארוכת טווח של מליחות ובורון על תמרים מזן מג'הול ויכולתם להתאושש לאחר טיוב מי השקיה

אפי טריפלר וזהבה יהודה- מו"פ ערבה דרומית רקע, תאור הבעיה ומטרות המחקר: מתחילת שנות ה 90- ישנה עלייה בהיקף השטחים של מטעי התמרים, רובם מזן מג'הול. כיום נטועים כ 9,800-…

אין תגובות

פיתוח ידע לזיהוי מזורז של קווי רימון עדיפים לגידול בתנאי הערבה

ד"ר חמוטל בורוכוב, סילבי יודנשטיין, יערה דנינו, אמנון גרינברג – מו"פ ערבה דרומית ד"ר דורון הולנד, זוהר בן-שמחון, עירית בר-יעקב - מטעים, מרכז מחקר נווה יער, מנהל המחקר החקלאי תקציר:…

אין תגובות