בחינת זני רימונים חדשים ואגרוטכניקה לגידולם בתנאי ערבה דרומית

אבי סדובסקי ותמיר טיקוצ'ינסקי – מו"פ ערבה דרומית רקע, תאור הבעיה ומטרות המחקר אחת הבעיות המרכזיות המגבילות גידול רימונים בכירים בערבה ובאזורים חמים נוספים בארץ היא ההשפעה השלילית של עקת…

אין תגובות

ברור מכלואי רימון בעלי רגישות נמוכה לעקת אור וחום

אבי סדובסקי ותמיר טיקוצ'ינסקי - מו"פ ערבה דרומית דורון הולנד, עירית בן יעקב וכאמל חטיב- מנהל המחקר החקלאי, נווה יער רקע, תאור הבעיה ומטרות המחקר אחת הבעיות המרכזיות המגבילות גידול…

אין תגובות