השפעת רמת דילול שונה באשכולות מג'הול על היבול וגודל הפרי לאשכול

אבי סדובסקי ותמיר טיקוצ'ינסקי, מו"פ ערבה דרומית דילול פרי במג'הול הינה פעולה חיונית להבטחת יבול איכותי, מניעת שבר ידות מעודף פרי, ומניעת סירוגיות הנבה. אחת הסוגיות החשובות בדילול היא מהם…

אין תגובות

השפעת אי קיצור סנסנים באשכולות על היבול לעץ ואיכותו במג'הול

אבי סדובסקי ותמיר טיקוצ'ינסקי- מו"פ ערבה דרומית דילול פרי במג'הול הינה פעולה חיונית להבטחת יבול איכותי, מניעת שבר ידות מעודף פרי, ומניעת סירוגיות הנבה. אחת הסוגיות החשובות בדילול היא מהם…

אין תגובות