השפעת דילול למספר שונה של פרות בסנסן באותו אשכול על מדדי יבול לסנסן במג'הול 2011

אבי סדובסקי ותמיר וטיקוצ'נסקי מו"פ ערבה דרומית מבוא ותאור הבעיה בעבודות קודמות בהם נבחנו השפעת דילול למספר פרות שונה בסנסן על מספר הפרות לסנסן בגדיד, משקלם הכולל, ומשקל כל פרי.…

אין תגובות