תגובת צמחים לעיתוי ההשקיה

אפי טריפלר, זהבה יהודה ואורי שני- מו"פ ערבה דרומית השקיה יעילה, קרי השאת יבולים במינימום מים, מחייבת יישום מים לקרקע בנפח ובעיתוי אופטימליים. תכנון ממשק השקיה מיטבי תלוי ביכולת להעריך…

אין תגובות

ייעול השימוש במים והפחתת פוטנציאל זיהום מי התהום על ידי שימוש באומדן מאזני מים ומומסים בשדות מושקים

אפי טריפלר, זהבה יהודה ואורי שני- מו"פ ערבה דרומית רקע, תאור הבעיה היעילות הממוצעת של שימוש במים בייצור חקלאי בעולם נמוכה. לפי דו"ח של ה- FAO) Smith, 1995 ) רק…

אין תגובות

השפעה ארוכת טווח של מליחות ובורון על תמרים מזן מג'הול ויכולתם להתאושש לאחר טיוב מי ההשקיה.

אפי טריפלר, זהבה יהודה ואורי שני- מו"פ ערבה דרומית רקע ותאור הבעיה מתחילת שנות ה 90 חלה עלייה מתמדת בהיקף השטחים של מטעי התמרים, בעוד כי ההיצע למים להשקית תמרים בערבה…

אין תגובות